Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 04.05.2021 (wtorek) włącznie poprzez system zgłoszeniowy PZOS. Za prawidłowość danych zgłoszonych zawodników odpowiada osoba zgłaszająca.

Opłaty

Rodzaj opłaty Wysokość opłaty
Wpisowe bieg indywidualny KM16 i młodsi 20 zł/bieg
Wpisowe bieg indywidualny KM18 i starsi 40 zł/bieg
Wpisowe bieg sztafetowy KM16 i młodsi 60 zł/sztafeta
Wpisowe bieg sztafetowy KM18 i starsi 120 zł/sztafeta
Wpisowe kategorie popularyzacyjne
Rodzinna
bezpłatnie
Wpisowe kategorie popularyzacyjne
Krótka, Średnia, Długa
20 zł/bieg
Wypożyczenie karty SPORTident 3 zł/bieg
Zgubienie wypożyczonej karty SPORTident 200 zł
Parking (bieg klasyczny i sztafetowy) 10 zł/samochód

Zmiany i rezygnacje
Do końca terminu zgłoszeń istnieje możliwość bezpłatnej modyfikacji swojego zgłoszenia (w tym jego usunięcie). Po tym terminie w przypadku nieobecności wszystkie osoby zgłoszone zostaną obciążone równowartością 50% wartości wpisowego.

Płatności
Wszelkich opłat można dokonywać przelewem bankowym na konto:
58 8780 0007 0030 0360 1000 0001
Uczniowski Klub Sportowy „ORIENTUŚ” Łódź
ul. Janosika 136
92-108 Łódź

W tytule przelewu należy wpisać nazwę klubu (imię i nazwisko zawodnika), za który wnoszona jest opłata.
Zapotrzebowanie na faktury prosimy zgłaszać mailowo na adres kmp2021@kmp2021.pl.
Poprzez dokonanie opłaty uczestnik potwierdza, że zapoznał się z Biuletynem i zobowiązuje się do jego przestrzegania oraz wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby organizacji Mistrzostw Polski.