Bieg sprinterski – 14.05.2021 – Włocławek

Opis terenu
Bieg sprinterski odbędzie się w terenie typowo miejskim z twardą nawierzchnią. Teren składa się z trzech części: parkowej z rzeką Zgłowiączką, nadwiślańskich bulwarów oraz włocławskiej starówki. Przebieżność od bardzo dobrej do doskonałej. Przewyższenia znikome, występują głównie w części parkowej.

Teren zamknięty
W terenie zamkniętym dopuszczalne jest zatrzymanie się jako rezydent, student, w celach biznesowych, turystycznych (np. zwie- dzanie, wizyta w restauracji, zakupy, uczestniczenie w halowych imprezach sportowych). W terenie zamkniętym zabrania się: przebywania z mapą do Orientacji Sportowej, biegania, biegania na orientację, testowania wariantów chodząc lub biegając, organizacji zawodów w Orientacji Sportowej.

Mapa

Skala 1:4 000
Warstwice 2m
Autorzy Rafał Podziński
Aktualność wiosna 2021
Symbolika ISSprOM 2019
Archiwalne mapy brak
teren po raz pierwszy wykorzystany na potrzeby orientacji sportowej

Bieg klasyczny, sztafety – 15-16.05.2021 – Wójtowskie

Opis terenu
Teren poprzecinany polodowcowymi wydmami śródlądowymi o stromych zboczach i wysokości względnej do 30m. Rzeźba terenu bogata i stosunkowo skomplikowana. Dominuje drzewostan iglasty (sosna), miejscami również liściasty o utrudnionej przebieżności. Sieć dróg regularna, dobrze rozwinięta.

Teren zamknięty
Zakazane jest przebywanie na całym terenie zamkniętym – dotyczy to zarówno chodzenia, biegania, jazdy na rowerze lub na nartach, itp. Zabrania się organizacji zawodów w Orientacji Sportowej.

Mapa

Skala 1:10 000, 1:15 000
Warstwice 2,5m
Autorzy Wojciech Dwojak
Jacek Morawski
Aktualność wiosna 2021
Symbolika ISOM 2017-2
Archiwalne mapy Smólnik, 1996-61-652-WŁ