Uczniowski Klub Sportowy „Orientuś” Łódź
ul. Janosika 136
92-108 Łódź

kmp2021@kmp2021.pl
+48 691 679 661 (Łukasz Charuba – kierownik zawodów)