Przypominamy, że zgodnie z regulaminami sportowymi, do startu w Klubowych Mistrzostwach Polski w kategoriach sportowych wymagane jest posiadanie aktualnej licencji. W przypadku następujących osób prosimy o dopełnienie w Biurze PZOS stosownych formalności licencyjnych.

Bączek Aleksandra K21
Zimmer Łukasz M40

Brak aktualnej licencji uniemożliwi start w ramach rywalizacji sportowej. Organizator uzna to za start poza konkurencją.

W ramach kategorii popularyzacyjnych (rodzinna, krótka, średnia, długa) na każdym z dystansów przewidziany jest zapas map. Będzie możliwość dogłoszenia się w biurze podczas samej imprezy.